Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba

17. - 18. ledna, 31. ledna - 1. února, 14. - 15. února 2020
Akreditace MZČR, č.j. MZDR 10775/2017-3/ONP
Podpořeno projektem IGA MZČR NT 13725-4/2012

Lektoři

Adámková Vladimíra
III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Barillová Lenka, DiS.
Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Bayer David
Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Černý Michal, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Dědková Jana
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Holasová Michaela
Rehabilitační klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Hofmanová Jarmila
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ambulance klinické logopedie Rokytnice v Orlických horách

Mgr. Hrdinková Kateřina
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Hrůšová Marika
Rehabilitační klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Kleinerová Markéta
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Lasotová Naděžda
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

doc. Mandysová Petra, MSN, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Mgr. Stránská Denisa
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Šatanková Jana
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Vališ Martin, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Víšek Jakub, Ph.D.
III. interní gerontometabolická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Zeinerová Lucie
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Zimandlová Dana
II. interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové