Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba

24. - 25. září, 15. - 16. října, 5. - 6. listopadu 2021
Akreditace MZČR, č.j. MZDR 10775/2017-3/ONP
Podpořeno projektem IGA MZČR NT 13725-4/2012

Program kurzu

V programu může ještě docházet ke změnám. Děkujeme za pochopení.

Kurz I. část

24. - 25. září 2021

1. den, 14.30 – 18.00 (4 vyučovací hodiny, 30 minut přestávka)

Anatomie a fyziologie polykacích cest, řízení polykacího aktu (Zeinerová L., Šatanková J.)
Terminologie a definice (Černý M., Šatanková J.)
Etiologie poruch polykání (Chrobok V.)
Poruchy polykání u pacientů s CMP a neurodegenerativními onemocněními (Vališ. M.)
Klinicko-logopedická diagnostika poruch polykání, GUSS (Lasotová N.)

2. den, 8.00 – 15.30 (8 vyučovacích hodin, 30 minut přestávka, 45 minut oběd)

Možnosti diagnostiky poruch polykání (Šatanková J., Černý M., Zeinerová L.)
RTG pasáž/skiaskopie, videofluoroskopie (Dědková J., Černý, M.)
FEES - technika provedení (Černý M., Šatanková J., Zeinerová L.)
FEES – praktický nácvik (Černý M., Šatanková J., Zeinerová L., Stránská D., Hrdinková K., Kleinerová M.)
Typické endoskopické nálezy (Zeinerová L., Černý M., Šatanková J.)

Kurz II. část

15. - 16. října 2021

1. den, 14.30 – 18.00 (4 vyučovací hodiny, 30 minut přestávka)

Test
Funkční terapie poruch polykání – neurologicky podmíněné dysfagie, specifika strukturální dysfagie (Stránská D., Hrdinková K., Kuchařová M.)
Praktický nácvik (Stránská D., Hrdinková K., Kuchařová M.)
Terapie poruch polykání – možnosti spolupráce se zdravotní sestrou (Hrdinková K.)

2. den, 8.00 – 15.30 (8 vyučovacích hodin, 30 minut přestávka, 45 minut oběd)

Orální hygiena u pacientů s poruchou polykání (Barillová L.)
Fyzioterapie jako součást péče o pacienty s poruchami polykání (Holasová M.)
Ergoterapeutické intervence u poruch polykání (Hrůšová M.)
Diagnostika nádorů hlavy a krku (Chrobok V.)
Chirurgická léčba poruch polykání (Chrobok V.)
Kazuistiky (Kuchařová M., Stránská D., Černý M., Šatanková J.)
Kazuistiky frekventantů

Kurz III. část

5. - 6. listopadu 2021

1. den, 14.30 – 18.00 (4 vyučovací hodiny, 30 minut přestávka)

PEG – indikace, technika, péče o PEG (Zimandlová D.)
Ošetřovatelská péče o PEG (Adámková V.)
Výživa u poruch polykání – typy, zajištění onkologických a dlouhodobě nemocných, typy diet (Víšek J.)
Psychogenní dysfagie z pohledu psychiatra (Bayer D.)
Psychogenní dysfagie z pohledu logopeda (Stránská D.)
Poruchy polykání u dětí (Černý M.)
Specifika vyšetření a terapie poruch krmení a polykání u dětí (Kleinerová M.)

2. den, 8.00 – 15.30 (8 vyučovacích hodin, 30 minut přestávka, 45 minut oběd)

Test
Dysfagie, EER, GER (Šatanková J.)
Tracheostomie a polykání (Černý M., Šatanková J.)
Diagnostika a terapie u pacienta s tracheostomií klinickým logopedem (Lasotová N.)
Kvalita života pacientů s poruchou polykání, SWAL-QOL, SWAL-CARE (Černý M.)
Organizace práce týmu pro poruchy polykání (Černý M.)
Kazuistiky frekventantů
Diskuse, závěr (Stránská D., Chrobok V., Šatanková J., Černý M.)