Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba

18. - 19. ledna, 15. - 16. února, 15. - 16. března 2019
Akreditace MZČR, č.j. MZDR 10775/2017-3/ONP
Podpořeno projektem IGA MZČR NT 13725-4/2012

Program kurzu

V programu může ještě docházet k drobným změnám. Děkujeme za pochopení.

Kurz I. část

18. - 19. ledna 2019

1. den, 14.30 – 18.00 (4 vyučovací hodiny, 30 minut přestávka)

Anatomie a fyziologie polykacích cest, řízení polykacího aktu (Zeinerová L.)
Terminologie a definice (Černý M., Šatanková J.)
Etiologie poruch polykání (Chrobok V.)
Dělení poruch polykání z pohledu klinického logopeda (Hofmanová J., Stránská D.)
Klinicko-logopedická diagnostika poruch polykání, GUSS (Lasotová N.)

2. den, 8.00 – 15.30 (8 vyučovacích hodin, 30 minut přestávka, 45 minut oběd)

Poruchy polykání u pacientů s CMP a neurodegenerativními onemocněními (Vališ. M.)
Screening nemocných s poruchou polykání zdravotní sestrou (Mandysová P.)
Možnosti diagnostiky poruch polykání (Šatanková J., Černý M.)
RTG pasáž/skiaskopie, videofluoroskopie (Dědková J., Černý, M.)
FEES - historie, princip, přístrojové vybavení (Černý M., Šatanková J.)
FEES - technika provedení (Černý M., Šatanková J.)
FEES – praktický nácvik (Černý M., Šatanková J., Stránská D., Hofmanová J.)
Typické endoskopické nálezy (Černý M., Šatanková J.)

Kurz II. část

15. - 16. února 2019

1. den, 14.30 – 18.00 (4 vyučovací hodiny, 30 minut přestávka)

Test
Funkční terapie poruch polykání – neurologicky podmíněné dysfagie, specifika strukturální dysfagie (Stránská D., Hofmanová J.)
Praktický nácvik (Stránská D., Hofmanová J.)
Vliv porucha čichu a chuti na kvalitu života pacientů s dysfagií (Hofmanová J.)

2. den, 8.00 – 15.30 (8 vyučovacích hodin, 30 minut přestávka, 45 minut oběd)

Terapie poruch polykání – možnosti spolupráce se zdravotní sestrou (Hofmanová J., Stránská D.)
Orální hygiena u pacientů s poruchou polykání (Barillová L.)
Fyzioterapie jako součást péče o pacienty s poruchami polykání (Holasová M., Vaňásková E.)
Ergoterapie – nácvik sebesycení atp. (Hrůšová M.)
Poruchy polykání u dětí (Černý M.)
Využití klíčových znaků chování kojence při příjmu potravy na JIP z pohledu klinického logopeda (Červenková B.)
Kazuistiky (Stránská, Hofmanová, Černý, Šatanková)
Kazuistiky frekventantů

Kurz III. část

15. - 16. března 2019

1. den, 14.30 – 18.00 (4 vyučovací hodiny, 30 minut přestávka)

PEG – indikace, technika, péče o PEG (Zimandlová D.)
Ošetřovatelská péče o PEG (Adámková V.)
Výživa u poruch polykání – typy, zajištění onkologických a dlouhodobě nemocných, typy diet (Víšek J.)
Psychogenní dysfagie z pohledu psychiatra (Bayer D.)
Psychogenní dysfagie z pohledu logopeda (Stránská D.)
Diagnostika nádorů hlavy a krku (Chrobok V.)
Chirurgická léčba poruch polykání (Chrobok V.)

2. den, 8.00 – 15.30 (8 vyučovacích hodin, 30 minut přestávka, 45 minut oběd)

Test
Dysfagie, EER, GER (Šatanková J.)
Tracheostomie a polykání (Černý M., Šatanková J.)
Diagnostika a terapie u pacienta s tracheostomií klinickým logopedem (Lasotová N.)
Kvalita života pacientů s poruchou polykání, SWAL-QOL, SWAL-CARE (Černý M.)
Organizace práce týmu pro poruchy polykání (Černý M.)
Kazuistiky frekventantů
Diskuse, závěr (Stránská D., Hofmanová J., Chrobok V., Šatanková J., Černý M.)