Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba

24. - 25. září, 15. - 16. října, 5. - 6. listopadu 2021
Akreditace MZČR, č.j. MZDR 10775/2017-3/ONP
Podpořeno projektem IGA MZČR NT 13725-4/2012

Kontakt

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel. +420 495 832 464
E-mail: kurz@dysfagie.cz
WWW: http://kurz.dysfagie.cz
WWW 2: http://www.fnhk.cz/orl