Poruchy polykání - diagnostika a léčba

Certifikovaný kurz pro klinické logopedy
Podpořeno projektem IGA MZČR NT 13725-4/2012

Milé kolegyně, vážení kolegové,

certifikovaný kurz "Poruchy polykání - diagnostika a léčba" pro klinické logopedy vznikl v roce 2014 na základě zkušeností a ohlasů na proběhlá Sympozia poruch polykání z roku 2010 a 2013 a připravili jsme jej ve spolupráci s Asociací klinických logopedů ČR za účasti odborníků, kteří se dysfagiologii již nějakou dobu věnují. Celkem 50 hodin teoretické a praktické výuky proběhne ve třech částech ve dnech 15. - 16. ledna, 29. - 30. ledna a 12. - 13. února 2016.

Kurz se stále vyvíjí, pro letošní rok jsme obměnili některé lektory, snažili jsme se přidat více logopedické problematiky, posílili jsme dětskou dysfagiologii a trochu utlumili lékařské informace. Přesto je kurz koncipován tak, aby klinický logoped získal komplexní přehled o problematice i v oblastech, které sice bezprostředně nepoužívá při své práci, ale které musí znát, aby jeho příspěvek k diagnostice a léčbě poruch polykání byl co nejvíce přiléhavý potřebám pacienta.

Přestože je kurz certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a úspěšný účastník obdrží potvrzení o absolvování, bylo by iluzorní domnívat se, že účastí člověk umí náhle správně diagnostikovat a rehabilitovat dysfagii. Kurz je nutno brát jako vstupní bránu do široké, pestré, spletité a náročné problematiky, jako zevrubnější informaci, jak správně by k pacientovi s dysfagií mělo být přistupováno. Však teprve soustavné další studium a praxe, konzultace se zkušenými kolegy v dysfagiologických centrech povede k tomu, aby se postupně vytvořila a rozšířila síť odborníků, kteří budou problematice dysfagie rozumět a umět se o pacienta s poruchou polykání postarat.

MUDr. Michal Černý, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze