Certifikovaný kurz Poruchy polykání - diagnostika a léčba

24. - 25. září, 15. - 16. října, 5. - 6. listopadu 2021
Akreditace MZČR, č.j. MZDR 10775/2017-3/ONP
Podpořeno projektem IGA MZČR NT 13725-4/2012

Milé kolegyně, vážení kolegové,

certifikovaný kurz "Poruchy polykání - diagnostika a léčba" pro klinické logopedy vznikl v roce 2014 na základě zkušeností a ohlasů na proběhlá Sympozia poruch polykání z roku 2010 a 2013 a připravili jsme jej ve spolupráci s Asociací klinických logopedů ČR za účasti odborníků, kteří se dysfagiologii dlouhodobě věnují. V roce 2017 jsme kurz u MZČR reakreditovali a do kurzu se mohou hlásit též logopedi v přípravě k atestaci po absolvování testu. Celkem 50 hodin teoretické a praktické výuky proběhne ve třech částech ve dnech 24. - 25. září, 15. - 16. října a 5. - 6. listopadu 2021.

Kurz průběžně prochází úpravami zejména na základě zpětné vazby z dotazníků spokojenosti z předchozích kurzů. Rozsah teoretických sdělení i praktického nácviku je vyvážen tak, aby klinický logoped získal komplexní přehled o problematice i v oblastech, které sice bezprostředně nepoužívá při své práci, ale které musí znát, aby jeho příspěvek k diagnostice a léčbě poruch polykání byl co nejvíce přiléhavý potřebám pacienta.

Přestože je kurz certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a úspěšný účastník obdrží potvrzení o absolvování, bylo by iluzorní domnívat se, že absolvent bezprostředně po kurzu umí správně diagnostikovat a rehabilitovat dysfagii. Kurz je nutno brát jako vstupní bránu do široké, pestré, spletité a náročné problematiky, jako zevrubnější informaci, jak správně by k pacientovi s dysfagií mělo být přistupováno. Však teprve soustavné další studium a praxe, konzultace se zkušenými kolegy v dysfagiologických centrech povede k tomu, aby se postupně vytvořila a rozšířila síť odborníků, kteří budou problematice dysfagie rozumět a umět se o pacienta s poruchou polykání postarat.

MUDr. Michal Černý, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
Fakultní nemocnice Hradec Králové a Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové